Raport roczny za rok obrotowy 2017

16 marca 2018

Zarząd Cherrypick Games S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”