Raport roczny za rok obrotowy 2018

21 marca 2019

Zarząd Cherrypick Games S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2018.

Postawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3