Raport roczny za rok obrotowy 2019

19 marca 2020

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny za 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3