Raport roczny za rok obrotowy 2020

23 lutego 2021

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat:
Raport roczny za rok obrotowy 2020

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny za 2020 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3