Raport bieżący nr 1/2017

20 listopada 2017

Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Przystąpienie do systemu EBI

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka”) informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 listopada 2017 r. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.