Current report no. 1/2018

1 March 2018

5Skrócona nazwa emitenta: CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A.  („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018:

–  raport za rok obrotowy 2017 – 16 marca 2018 r.

–  raport za I kwartał 2018 r. – 14 maja 2018 r.

–  raport za II kwartał 2018 r. – 9 sierpnia 2018 r.

–  raport za III kwartał 2018 r. – 9 listopada 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.