Current report no. 18/2018

14 November 2018

Skrócona nazwa emitenta:  CHERRYPICK GAMES S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 listopada 2018 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Cherrypick Games S.A. (“Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 listopada 2018 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

Marcin Kwaśnica posiadał 580.403 akcji Spółki, z których przysługiwało 580.403 głosów, co stanowiło 65,82% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 45,65% ogólnej liczby głosów w Spółce; Michał Sroczyński posiadał 300.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 300.000 głosów, co stanowiło 34,02% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 23,60% ogólnej liczby głosów w Spółce.